Missie

De Nederlandse Juweliers Club is een zelfstandige vereniging die als sectie onderdeel is van de Nederlandse Juweliers- en Uurwerkbranche (NJU) en bestaat uit een groep van ruim dertig toonaangevende juweliers in Nederland.

De NJC vertegenwoordigt een groep grotere juweliers. Binnen deze sectie wordt zowel aandacht besteed aan de specifieke belangen van deze groep juweliers, als aan de belangen van de NJU in het algemeen.

Men kan zich niet zelf als lid aanmelden. Uitsluitend op voordracht van een bestaand lid kan het lidmaatschap verkregen worden.

Het doel van deze ‘non-profit’ vereniging is om kennis uit te wisselen tussen alle onafhankelijke leden van de NJC om zo de voorloperspositie te behouden.

Premium Wordpress Themes by UFO Themes